Global water Złoże do demineralizacji wody mb400

chwilowy brak towaru

Producent: Global Water

  • Pozostałe artykuły hydrauliczne w niskij cenie
Złoże do całkowitej demineralizacji wody PUROLITE MB400
PUROLITE MB400 jest gotową do wykorzystania mieszanką złóż jonowymiennych, asygnowaną do uzyskiwania wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej.
PUROLITE MB400 jest otrzymywane poprzez skrupulatne wymieszanie dwóch żywic jonowymiennych: silnie kwaśnego kationitu i silnie zasadowego anionitu.
PUROLITE MB400 pozwala na uzyskanie wody głęboko zdemineralizowanej.
najlepsze wyniki uzyskujemy, jeśli złoże jest używane jako ostatni stopień doczyszczający - np. Po procesie odwróconej osmozy.
Własności fizyczne złoża:
Forma fizyczna: przeźroczyste żółte, sferyczne ziarenka
Stosunek żywicy kationitowej do anionitowej: 1,0 / 1,5
Forma jonowa przy dostawie: H+ / OH
Gęstość nasypowa 705 - 740 g/l
Wielkość granulek: 0,3~1,2 mm
Wilgotność ~ 60%
Zalecane warunki eksploatacji:
Maksymalna temperatura pracy: 60C
śladowa wysokość złoża: 700 mm
Zalecana szybkość przepływu w trakcie pracy:
Woda ascetyczna: 10 - 20 OZ*/h
Woda częściowo zdemineralizowana: 20 - 40 OZ*/h
* OZ (objętość złoża) = 1 m3 roztworu na m3 żywicy
EKSPLOATACJA:
Poniższy wzór umożliwia przybliżone określenie pojemności wody uzdatnianej:
OZ = 500/ TDS*
* TDS ( Total Dissolved Solids) = pełna ilość substancji rozpuszczonych
OZ (pojemność złoża) oznacza ilość litrów wody zawierających TDS w mg/l, która może zostać zdemineralizowana jednym litrem mieszanki PUROLITE MB400, aż do jej wyczerpania. Z tego względu zalecane jest, by woda do demineralizacji poddana była wcześniej uzdatnianiu metodą odwróconej osmozy - wyraźnie wydłuża to żywotność złoża.
Opakowania:
Trwałe, bezpieczne pojemniki o pojemności 1 litr albo fabryczne opakowania foliowe 25 litrów.
cena za 1 litr (~ 0,7 kg)

Obejrzyj teraz ranking tanich produktów z tej samej kategorii

Najlepsze, krajowe i modne Pozostałe artykuły hydrauliczne są trwałe i sprawdzone